Hà Nội, ngày 23.6.2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng, dầu hỏa, mazút
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 20 giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2014 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...4/default.aspx