Ngày 16/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quyết định 1340/QĐ-UBND gồm các tập:

Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng

Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt

Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát

Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa

Quyết định 1340/QĐ-UBND thay thế quyết định 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 (sau này công bố tại văn bản số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007) và quyết định 2704/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Name:  1340.2016_binh thuan1.jpg
Views: 1796
Size:  98.6 KB
Name:  1340.2016_binh thuan2.jpg
Views: 1725
Size:  88.7 KB

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật toàn bộ các quyết định trên vào cơ sở dữ liệu, mọi người tải ngay về để sử dụng nhé (lưu ý: dữ liệu cung cấp hoàn toàn miễn phí cho cả gói dùng thử F1 Trial)

Name:  1340.2016 Bình Thuận.jpg
Views: 1704
Size:  51.4 KB