Hà Nội, ngày 18.7.2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá dầu
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 17 giờ 00 ngày 18 tháng 7 năm 2014 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...4/default.aspx