Công văn Số: 698/TB-LS ngày 29 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tháng 4 năm 2016.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng .
http://www.mediafire.com/download/wc...toanf1.com.pdf