Hà Nội, ngày 28.7.2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng, điêzen, dầu hỏa
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 14 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2014 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...4/default.aspx