Ngày 20/6/2016 Sở Xây dựng tỉnh Nam Định ban hành hướng dẫn 493/SXD-QLHĐXD thực hiện việc xác định đơn giá nhân công theo thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng:

- Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công tại địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc (vùng II) Lnc là: 2.235.000 đồng/tháng

- Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công tại địa bàn các huyện còn lại (vùng III) Lnc là: 2.077.000 đồng/tháng

Name:  TT05.2016 Nam Dinh_Huong dan thuc hien xac dinh don gia nhan cong_001.jpg
Views: 3706
Size:  89.4 KB
Name:  TT05.2016 Nam Dinh_Huong dan thuc hien xac dinh don gia nhan cong_002.png
Views: 3590
Size:  165.0 KB
Name:  TT05.2016 Nam Dinh_Huong dan thuc hien xac dinh don gia nhan cong_003.jpg
Views: 3582
Size:  105.6 KB
Name:  TT05.2016 Nam Dinh_Huong dan thuc hien xac dinh don gia nhan cong_004.jpg
Views: 3593
Size:  69.9 KB

Toàn bộ nội dung hướng dẫn trên đã cập nhật đầy đủ, chính xác trong Phần mềm Dự toán F1, mọi người cập nhật ngay về để sử dụng nhé:

Name:  493.2016_dieu chinh nhan cong nam dinh trong du toan f1.jpg
Views: 3585
Size:  44.5 KB