Công văn Số: 528/SXD-QLHĐXD ngày 11 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình tháng 04 năm 2016.

Gía một số vật liệu xây dựng chủ yếu được công bố tại phục lục kèm theo được sở xây dựng xác định trên cơ sở khảo sát giá các loại sản phẩm vật liệu xây dựng, báo giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đại lý chính thức của nhà sản xuất đối với các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Gía vật liệu xây dựng được công bố tại phục lục kèm theo công văn để các chủ đầu tư, các tổ chức cá nhân liên quan tham khảo trong quá trình lập đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.!
http://www.mediafire.com/download/hc...toanf1.com.pdf