Công văn Số:736/SXD-QLHĐ ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sơn La về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng qúy II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Sơn La.

Gía vật liệu xây dựng trong bảng công bố này được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Sơn La, là giá khảo sát trong phạm vi đô thị các huyện, thành phố tại thời điểm công bố, một số giá vật liệu công bố theo địa chỉ nơi sản xuất, nhà cung cấp.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. !
http://www.mediafire.com/download/d9...toanf1.com.PDF