Công văn số 255/STC-CSVG ngày 04/07/2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố giá vật liệu xây dựng và thiết bị tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bảng giá vật liệu là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, làm cơ sở tham khảo trong việc thiết lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.
http://www.mediafire.com/download/1h...toanf1.com.pdf