Công văn Số: 03/SXD-CSXD ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán ra tại các cửa hàng của trung tâm thành phố Sóc Trăng.

Chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình.
http://www.mediafire.com/download/gg...toanf1.com.pdf