Hà Nội, ngày 29.8.2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng dầu
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 12 giờ 00 ngày 29 tháng 8 năm 2014 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...4/default.aspx