Phiên bản trước đây F1 có hai lựa chọn khi xuất Excel: xuất toàn bộ các bảng có liên kết hoặc chọn bảng không có liên kết.
Tuy nhiên sau quá trình sử dụng, nhiều ý kiến người dùng góp ý cần cho lựa chọn bảng để xuất Excel như hiện tại nhưng giữa các bảng đó lại phải có liên kết công thức với nhau để việc chỉnh sửa ngoài Excel được thuận tiện và các Chủ Đầu tư thì yêu cầu xuất riêng từng hạng mục nhưng có đầy đủ tất cả các bảng liên quan đến hạng mục đó.

F1 đã nhanh chóng tiếp thu những ý kiến đóng góp rất thiết thực và cải tiến ngay ở phiên bản 2.14.20 để kịp thời đưa tới cho mọi người sử dụng: