Hà Nội, ngày 28.3.2013. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng dầu
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...3/default.aspx