Ngày 02/07/2016, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng

2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát

4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa

Name:  Don gia 3384.2016_Phan Xay dung.png
Views: 1398
Size:  108.2 KB

Hiện nay bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 3384/QĐ-UBND năm 2016 và giá thông báo vật liệu mới nhất đã được cập nhật chính xác, đầy đủ vào phần mềm Dự toán F1 và được cung cấp hoàn toàn miễn phí (miễn phí cho cả bản F1 Trial), mọi người tải ngay về để sử dụng nhé!

Name:  dong gia-gia tbvl hcm 2016.jpg
Views: 1395
Size:  54.5 KB