Hà Nội, ngày 18.4.2013. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng, điêzen, dầu hỏa
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 19 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...3/default.aspx