Trích dẫn Gửi bởi VoHoan Xem bài viết
Dùng F6 để link công thức bên bảng khối lượng chỉ cho chọn 1 ô thôi à, mình muốn cộng 2 công thức bên bảng KL thì F1 báo lỗi.
Vâng hiện tại tính năng F6 chỉ có thể link được 1 ô thôi ạ