Công văn Số: 194/CB.LS ngày 03 tháng 06 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long.

Giá chưa bao gồm bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài các vật liệu có ghi chú (Chi phí vận chuyển) trên bảng giá, các vật liệu còn lại giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình tại trung tâm Thành phố và các thị trấn. Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn xác định cự ly vận chuyển đến chân công trình đối với các vật liệu công bố giá bán tại nơi sản xuất và tại nơi khai thác.

http://www.mediafire.com/download/he...toanf1.com.pdf