Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảng giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.

http://www.mediafire.com/download/77...toanf1.com.pdf