Công văn Số: 2191/SXD-QLXD ngày 10 tháng 08 năm 2016 của Sở Xây Dựng Ninh Thuận về việc công bố giá các vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Do tình hình biến động giá cả một số vật liệu xây dựng trong tháng 8 năm 2016, Sở xây dựng công bố điều chỉnh, bổ sung giá một số vật liệu xây dựng để các Chủ đầu tư, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có cơ sở tham khảo khi lập tổng mức đầu tư, dự toán các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện được xác định bằng giá vật liệu xây dựng theo Công bố cộng với cước vận chuyển theo quy định hiện hành.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.!
http://www.mediafire.com/download/su...toanf1.com.pdf