Hà Nội, ngày 14.6.2013. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng, điêzen
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 20 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...3/default.aspx