Ngày 6 tháng 4 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 447 và 448/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm các phần:

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc – phần xây dựng (sửa đổi bổ sung theo định mức 588/2014/QĐ-BXD);

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc – phần lắp đặt
(sửa đổi bổ sung theo định mức 587/2014/QĐ-BXD);

Name:  QD 447-448-UBT_cong_bo_gia_XD_002.jpg
Views: 1207
Size:  94.4 KB


Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các bộ đơn giá trên và cung cấp hoàn toàn miễn phí.
Nếu chưa có khóa bản quyền mọi người có thể tải ngay phiên bản miễn phí F1 Trial về để sử dụng được bộ dữ liệu trên, F1 trial khi kích hoạt online sẽ trở thành bản quyền đầy đủ tính năng sử dụng trong 30 ngày theo hướng dẫn:

http://dutoanf1.com/huong-dan-dang-k...tinh-nang.html

Name:  tra vinh f1.jpg
Views: 1141
Size:  47.2 KB