Công văn Số: 06/CBGVLXD-SXD ngày 06 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm huyện, thành phố.

http://www.mediafire.com/file/uw2qae...toanf1.com.pdf