Công văn số 08/SXD ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và thị trấn trung tâm các huyện tỉnh Trà Vinh.

Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Trà Vinh chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/file/l01lp6...toanf1.com.pdf