Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm các phần:

– Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần lắp đặt;

– Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần khảo sát xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – phần sửa chữa;

– Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – thí nghiệm vật liệu;Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các bộ đơn giá trên và cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Nếu chưa có khóa bản quyền mọi người có thể tải ngay phiên bản miễn phí F1 Trial về để sử dụng được bộ dữ liệu trên, F1 trial khi kích hoạt online sẽ trở thành bản quyền đầy đủ tính năng sử dụng trong 30 ngày theo hướng dẫn:
Hướng dẫn đăng ký dùng thử online