Hà Nội, ngày 22.8.2013. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng và mazút
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 20 giờ 00 ngày 22 tháng 8 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...3/default.aspx