Công văn Số: 3119/SXD-KTTH ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại trung tâm huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết.
Giá vật liệu trong bảng công bố giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố. Chủ yếu do các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh vật liệu xây dựng và các phòng quản lý Nhà nước về xây dựng ở địa phương báo về.
Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
http://www.mediafire.com/file/mbsfo8...f1.com.pdf.pdf