Công văn Số: 3109/CBGVLXD-LS ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Sở Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016.

Gía vật liệu được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và Chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam.

Bảng giá vật liệu là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bảng giá vật liệu xây dựng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng!
http://www.mediafire.com/file/5l60l8...toanf1.com.pdf