Hà Nội, ngày 07.10.2013. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá xăng
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 20 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...3/default.aspx