Công văn Số:3413/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2016 gồm 03 tháng: tháng 07, tháng 08 và tháng 09 năm 2016 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Gía công bố nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), được xác định và công bố theo niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường, chưa loại trừ các khoản triết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

http://www.mediafire.com/file/n338hu...f1.com.pdf.PDF