Công văn Số: 10/SXD-QLCLXD ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
– Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình. Thông báo này không sử dụng như cơ sở pháp lý cho việc xác định giá sản phẩm xây dựng;

– Các vật tư không có trong bảng thông báo giá này, Chủ đầu tư có thể tham khảo từ các cơ sở cung ứng hợp pháp;
-Lưu ý: khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức, cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật tư tương ứng trên thị trường.
http://www.mediafire.com/file/eteewq...toanf1.com.pdf