Công văn số 190/CBLS-XD-TC ngày 07 tháng 09 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 8 năm 2016, làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

Mức giá vật liệu xây dựng theo Công bố là mức giá được lấy theo giá trung bình phổ biến trong tháng của từng loại vật liệu có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách tại nơi bán tập trung hoặc các nơi sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh ( chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình).

http://www.mediafire.com/file/d5bdjl...toanf1.com.pdf