Công văn Số: 2367/CBLN-XD-TC ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đơn giá vật liệu xây dựng trong Công bố này để các Chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự toán, xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của cá dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn Nhà nước.

Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển bên mua.
http://www.mediafire.com/file/ll57pj...toanf1.com.pdf