Công văn số 179/CBLS/XD-TC ngày 20 tháng 10 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn xác định cự ly chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến chân công trình đối với các loại vật liệu được nêu trong công bố giá đảm bảo hiệu quả kinh tế nhất.

Giá đá đã bao gồm chi phí bảo vệ môi trường.
http://www.mediafire.com/file/8d7r63...toanf1.com.pdf