Hà Nội, ngày 18.12.2013. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức tăng giá xăng, điêzen và dầu hỏa
Mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 14 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2013 cho đến khi có thông báo mới:

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...3/default.aspx