Công văn Số: 1593/TBLS.TC-XD ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Yên Bái về việc công bố điều chỉnh giá giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng từ ngày 01/10/2016.

Mức giá thông báo tại phục I áp dụng cho các công trình xây dựng trong phạm vi 5km đảm bảo các điều kiện giao thông cơ giới thuận lợi so với trung tâm các khu vực. Mức giá tại phục lục số III là giá vật liệu tại nơi sản xuất , cung ứng trên phương tiện vận chuyển bên mua và cung ứng tới một số địa bàn theo đăng ký tại phục lục.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/file/6ih2al...toanf1.com.pdf