Công văn số 350/TBLS/XD-TC ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố giá vật liệu xây dựng và thiết bị tháng 9 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bảng giá vật liệu là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, làm cơ sở tham khảo trong việc thiết lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.
http://www.mediafire.com/file/7ybqgs...toanf1.com.pdf