Công văn số 1607/CB-SXD ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đơn giá vật liệu xây dựng công bố này được cập nhật, tổng hợp từ giá đã hình thành mua bán trên thị trường, từ các thông tin của nhà cung cấp, nhà sản xuất, ngoài ra có một số loại vật liệu tăng giảm nhiều lần trong tháng thì được tính bình quân.

Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Rạch Giá hoặc là giá bán tại nơi sản xuất chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/file/c34628...toanf1.com.PDF