Công bố số:2945/UBND-KTN, ngày 17 tháng 08 năm 2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Name:  bình dương số 2945_001.jpg
Views: 456
Size:  100.0 KB