Văn bản số: 1030/UBND-XD, ngày 09 tháng 05 năm 2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dãn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Name:  cao bằng số 1030_001.jpg
Views: 423
Size:  84.8 KB
Name:  cao bằng số 1030_002.jpg
Views: 403
Size:  89.9 KB

Xác định chi phí máy thi công.
Name:  cao bằng số 1030_003.jpg
Views: 400
Size:  95.1 KB
Name:  cao bằng số 1030_004.jpg
Views: 416
Size:  71.7 KB