Liên Bộ Tài chính-Công thương: Điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước

http://www.petrolimex.com.vn/nd/bao-...c/default.aspx