Công văn Số: 1653/CB-VLXD-LS ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2016 (từ ngày 01/08/2016 đến ngày 31/08/2016) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bảng giá vật liệu xây dựng (VLXD) kèm theo công bố này là giá của một số loại vật liệu xây dựng phổ biến được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá bán lẻ theo bản giá kê khai giá của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh VLXD trong khu vực TP Tây Ninh, các huyện và các địa phương lân cận; để các tổ chức, cá nhân làm cơ sở tham khảo (Không mang tính bắt buộc phải sử dụng) trong quá trình xác định giá, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định sử dụng giá vật liệu trong công bố này.
- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng cần khảo sát, lựa chọn nguồn cung ứng VLXD phù hợp vị trí, địa điểm xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp với mặt bằng chung của thị trường nơi xây dựng; phù hợp với quy định hiện hành.

Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm huyện, thị xã.
http://www.mediafire.com/file/sx3wrd...toanf1.com.pdf