Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 500 đồng/lít; điêzen giảm 300 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...2/default.aspx