Công văn số 3763/TB-TC-XD ngày 27 tháng 10 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Gía các mặt hàng vật liệu xây dựng tại các phục lục là để các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham khảo áp dụng.

Đối với cước bốc xếp và vận chuyển vật liệu xây dựng thực hiện như sau:
Cước vận chuyển vật liệu được thức hiện theo quy định tại Quyết định 37/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND Tỉnh Bình Định.

Cước bốc xếp do bên mua thanh toán thì được tính thêm 15000đ/tấn/lần bốc lên hoặc xếp xuống.
http://www.mediafire.com/file/pkr7bc...toanf1.com.pdf