Công văn Số: 2671/SXD-KT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk.

Sở xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2016 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình.

Đối với các loại vật liệu chưa được công bố thì gía vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/file/utvqrw...toanf1.com.pdf