Công văn Số: 345/CB-LS ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/file/xw7kyp...toanf1.com.pdf