Công văn Số: 382/CB-LS ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
http://www.mediafire.com/file/0w6ef5...toanf1.com.pdf