Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 600 đồng/lít, điêzen giảm 400 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng giảm 300 đồng/lít; giá bán buôn mazut No2B (3S, 3,5S và 380) giảm 300 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...2/default.aspx