Công văn Số: 1827/SXD-KTXD ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang, làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình. Bảng công bố này không sử dụng như cơ sở pháp lý cho việc xác định giá sản phẩm xây dựng. Giá vật liệu xây dựng là giá tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và Thị Xã.

http://www.mediafire.com/file/bxjb4o...toanf1.com.pdf