Công văn Số: 97/LS-XD-TC ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7,8,9 và quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

http://www.mediafire.com/file/za99fk...toanf1.com.pdf