Ngày 15/7/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định số 2047/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tiền Giang

Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tiền Giang theo quyết định số 2047/QĐ-UBND để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách vốn nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng theo hình thức đối tác - công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý.

Quyết định số 2047/QĐ-UBND có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tiền Giang theo quyết định số 2047/QĐ-UBND, mọi người tải ngay về để sử dụng nhé: